สถานที่ตั้ง
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาคาร 14 ชั้น ชั้น 1 (ถนนอังรีดูนังต์ ประตู15)
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-649-4040, 02-256-4843 ,02-256-5414
Email : checkup.chula@gmail.com

เวลาทำการ 08.00 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 


ส่งข้อความติดต่อเรา