ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร


ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมตรวจสุขภาพระบบทางเดินอาหาร ให้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  หรือทำการนัดหมายล่วงหน้า ได้ที่  เบอร์โทรศัพท์ 080-3368543 ในเวลา 08.00-20.00 น. ทุกวันทำการ หรือ Line ID: gichula หรือทาง gichula2561@gmail.com